Roboty drogowe

Roboty drogowe

Wykonujemy prace drogowe przygotowawcze, dysponując własnym ...

Czytaj więcej o tej usłudze »

Domy na sprzedaż

Domy na sprzedaż

Nowa inwestycja, Kupiski Stare, ul. Pogodna

Czytaj więcej o tej usłudze »

Roboty budowlane

Roboty budowlane

Zajmujemy się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych...

Czytaj więcej o tej usłudze »

Parking pod UG w Rajgrodzie

O inwestycjach w roku 2013 słów kilka
W dniu 14 września 2013 r. w Rajgrodzie odbyło się uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie inwestycji wykonanych w 2013 r.

Uroczystość rozpoczęła się od sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie, podczas której podjęto 4 uchwały:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2013-2027,
3) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybczyzna – drodze wewnętrznej o nr geodezyjnym 63/2 nadano – na wniosek właścicieli działek z nią sąsiadujących – nazwę ulica Poziomkowa.

Czytaj więcej ...

Chodnik w m. Czarna Wieś

Informacja o realizowanej przez Gminę Rajgród operacji pn.: „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników” oraz o obszarze LSROR

Gmina Rajgród realizuje inwestycję pn.: „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

W dniu 12 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym RAV-BUD Rafał Dzitkowski, Żelechy 5, 18-421 Piątnica, następnie przekazano wyłonionej firmie teren robót.

Czytaj więcej ...

"Największym przestępstwem jakiego może dopuścić się firma jest nieosiągnięcie zysku"