Informacja o realizowanej przez Gminę Rajgród operacji pn.: „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników” oraz o obszarze LSROR

Gmina Rajgród realizuje inwestycję pn.: „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

W dniu 12 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym RAV-BUD Rafał Dzitkowski, Żelechy 5, 18-421 Piątnica, następnie przekazano wyłonionej firmie teren robót.

Koszt całej inwestycji wynosi ok. 72 tys zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego – ok. 50 tys. zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – wrzesień 2014 r.

Roboty budowlane związane z remontem chodników przy drodze gminnej w miejscowości Czarna Wieś polegają na rozbiórce istniejącego krawężnika betonowego oraz chodnika z płytek betonowych, ustawieniu krawężnika betonowego, ułożeniu chodnika z kostki brukowej betonowej piaskowej ze wzorem grafitowym oraz wykonanie nawierzchni zjazdach z kostki brukowej betonowej szarej.

Gmina Rajgród, jako członek LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, realizuje kilka projektów w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Jednym z projektów jest operacja pn.: „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”, która ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności turystycznej gminy Rajgród oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Potrzeba remontu chodników wzdłuż drogi gminnej wynikała m.in. z chęci poprawy estetyki przestrzeni publicznej miejscowości Czarna Wieś. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Wzrost bezpieczeństwa jest istotnym celem projektu, gdyż turystyczna miejscowość Czarna Wieś jest, zwłaszcza w okresie letnim, odwiedzana przez znaczną ilość gości z całej Polski. Wyremontowanym chodnikiem niezmotoryzowani turyści oraz mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dostać się na plażę położoną w centrum wsi. Realizacja projektu ułatwi korzystanie ze znajdujących się w Czarnej Wsi obiektów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych (ośrodek wczasowy, punkty gastronomiczne, obiekt sakralny).

Źródło: http://www.starostwograjewo.pl/pl/45678/rewita_miejsc_czarna_wies.htm